Företaget har gedigen erfarenhet och kompetens inom flera områden av golvbranchen. Håkan Forsberg, som är grundare till Golvanalys, har mer än 15 års erfarenhet av entreprenadverksamhet och har jobbat inom flertalet organisationer. Han har arbetat med standarder som EN utfärdade av CEN och EFNARC, både nationellt och internationellt. Håkan har sedan 80-talet bidragit till branchens standardiserande arbete. Ett urval av dessa bidrag är:

Vidare är Håkan Forsberg;