På Golvanalys hjälper vi dig som kund med strategisk expertkunskap inom massabeläggningar och fogfritt golv med fokus på miljö, kvalitet och funktion, genom hela ditt projekt. Företaget är din opartiska konsult och rådgivare från idé till genomförande av projekt samt i ev. skadefall.

Golvanalys Sverige AB startades 2004 av Håkan Forsberg och erbjuder en kvalificerad konsulttjänst. På uppdrag utför vi tjänster inom flera områden.

Golvanalys är ett opartiskt konsultföretag inom golv inriktat på beläggning, tätskikt och fogfria golv. Vi arbetar med våra uppdragsgivare under hela golvets livslängd, från idéstadie till ev. skadeåtgärder och reparationer.

Vi har 40 års erfarenhet av härdplastgolv gällande beläggning, material, tätskikt samt massagolv med en specialkompetens för miljö, kvalitet och funktionsegenskaper.

Kompetensen är förvärvad genom praktisk tillämpning, analyser, utveckling och utbildningar inom området. Vår kompetens gäller såväl golv inomhus som utomhus för industri, storkök, parkeringshus, köpcentrum, lager, butiker, allmänna och publika ytor, parkeringsdäck, broar, kajer, hamnar, balkonger, altaner och terrasser.

Golvbranchen har förändrats avseende krav på miljö, kvalitet och funktion. Golvanalys affärsidé och arbetsprocess har utvecklats och förbättrats i takt med marknaden och är idag högaktuell. Erfarenhet och kunskap är tillämpbara i utvecklingen och digitalisering är en metod för förmedlingen av kompetenserna och för ett hantverk är återkopplingen avgörande för framgångsrika projekt. Detta gäller på alla nivåer; för beställare, byggherrar, fastighetsägare, projektörer, arkitekter, leverantörer, entreprenörer samt installatörer med syfte och mål att tillgodose slutanvändarens behov och krav. Det gäller även hela kedjan, från idé till skadefall, i funktions-, bruks- och materialegenskaperna för både användaren, brukaren, hyresgästen samt i den långsiktiga investeringen där Golvanalys - står till er tjänst!

Golvanalys löfte

Vi vet, att rätt beläggning kräver rätt material på rätt plats. Våra tjänster och rekommendationer ger er som uppdragsgivare rätt råd till rätt entreprenad samt rätt entreprenör som utför arbetet i rätt tid, fackmannamässigt och rätt utfört samt rätt dokumenterat.