Projektering

Projekteringsuppdrag kan innehålla; förundersökning, inspektion, idéskiss, efterforskning, teknisk beskrivning, design-, funktions- och miljöprövning, beslutsunderlag och rapporteringar inför systemval samt materialval.

Utredning

Utredningar kan vara av skiftande karaktär, mestadels med en inspektion, materialkontroll, sakkunnighetsutlåtande, provning av egenskaper i allt ifrån gamla till nya golv och beläggningar.

Provning

Provningsuppdrag, t.ex. bomkartering, vidhäftning, på nya eller tidigare lagda beläggningar, utförs i egen regi med Saberg- adhesiontester 1/95. Dragprovning, sk. ”pull off- testing” utförs enligt SS EN ISO 4625. Golvanalys erbjuder även extern provning genom samarbetspartners för kemisk analys, hållfasthet, konstruktion och tillståndsbedömningar mm.

Sakkunnig granskning

Erfarenheter av bransch, material, entreprenörer, leverantör, fabrikat och tidskopplade utföranden i metoder, metodik och effekterna är ett av företagets starkaste sidor. Vi kallar det ”know- how” & ”best practice”. Detta förstärks utav en ständig kontaktyta med branschens alla aktörer över lång tid och uppdrag med telefonkonsultation.

Kontroll

Uppdrag med inriktningen på kontroll är t.ex. fortlöpande kontroll, före, under och efter genomförande av entreprenader. Vi arbetar efter byggbranschens givna principer och standard samt de vägledande krav på dokumentation som gäller för massabeläggningar.

Besiktning

Besiktningsuppdragen från beställare och byggbesiktningsmän är ett av företagets kärnverksamheter, det gäller allt ifrån små till stora projekt, inom området för massabeläggningar och tätskikt. Omfattningen av besiktningen kan variera beroende på innehållet i uppdraget. Vi utför allt ifrån enkel inspektion (biträdande BM) till ett golvprojekts kompletta besiktningsuppdrag som inkluderar förfrågan, handlingar, fysisk besiktning, provning, dokumentgranskning samt efterbesiktning. I vissa fall förekommer även överbesiktning utav sakkunnig.

Inspektion skadeutredning

Golvanalys anlitas i olika projekt och skadefall av de mest skiftande karaktärer. T.ex. där parterna har olika uppfattningar om sakförhållandena. Det kan gälla funktions-, bruks- och materialegenskaper och mot ett ställt krav. Ett annat scenario är i referenshänseende, konsekvens för typen av uppdrag, som blir en juridisk situation, ett domstolsärende och där vi företräder part som sakkunnig.

Utbildningar

Golvanalys arbetar med utbildning, i allt från praktik till teoretiska och anpassade digitala lösningar samt management. Företaget anlitas som föredragshållare och branschexpert på olika nivåer för marknaden, tillverkare, leverantörer, entreprenad företag och i utvalda externa föreläsningar samt i rollen som handledare vid examensarbeten.

 

Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi erbjuder öven telefonkonsultation.